Obraz

ŁĄCZYMY KANDYDATÓW Z PRACODAWCAMI

łączymy pracodawców z kandydatami

Praca tymczasowa jest elastycznym narzędziem, które z powodzeniem można zastosować, gdy pojawia się nagły wzrost zapotrzebowania na personel. Korzystanie z tej usługi daje naszym klientom większą elastyczność, odciąża wewnętrzne procesy HR-owe i pomaga w realizacji zaplanowanej polityki zatrudnienia.

Składając u nasz zamówienie masz pewność, że wyszukamy dla Ciebie odpowiednich pracowników, sprawnie przeprowadzimy ich przez proces rekrutacji i zatrudnimy.

CERTYFIKATY

wpis do rejestru agencji zatrudnienia

Obraz
Obraz

SELEKT KIW Sp. z o.o. Sp. K. jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 19749. Aktualny certyfikat z 23.12.2019 jest kontynuacją po pierwszym wpisie z dnia 18.07.2018. Nasze doświadczenie jest jednak dużo dłuższe.

Spółka komandytowa SELEKT KIW została założona, by kontynuować działającą pod nazwą Szymon Kardaś KS jednoosobową działalność gospodarczą, która pierwszy certyfikat wpisu do rejestru agencji zatrudnienia uzyskała 26.03.2015 roku (wpis pod numerem 11912).

Certyfikat uprawnia nas do świadczenia usług agencji pracy tymczasowej, pośrednictwa pracy, doradztwa oraz poradnictwa zawodowego.

OFERTY PRACY

sprawdź nasze najnowsze oferty

KONTAKT

zapraszamy do współpracy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z klauzulą RODO